School als schakel tussen gezin en maatschappij

School als schakel tussen gezin en maatschappij

Productgroep PIP 45 - 2008
Wouter Pols | 2008
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Veel politici en beleidsmakers beschouwen de school als een instrument waarmee de overheid
allerlei sociale en maatschappelijke problemen kan oplossen. Worden mensen te dik? De school
moet het aanpakken. Werken er te weinig vrouwen omdat er geen opvang is? De school moet
voor opvang zorgen. De school kan dat volgens Wouter Pols niet. Ze is geen instrument, maar een
schakel tussen gezin en maatschappij. Die functie kan ze alleen waarmaken als ze de speelruimte
krijgt om op lokale wensen en noden in te spelen.