Schoolrijpheid opnieuw gedefinieerd

Schoolrijpheid opnieuw gedefinieerd

Productgroep Dolgedraaid
Sieneke Goorhuis-Brouwer | 2006 | 9789066657021
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

De huidige benadering binnen groep 1 en groep 2 van het basisonderwijs, waarbij kinderen worden beoordeeld op taalachterstanden, motorische achterstanden en emotionele ontwikkelingsproblemen, brengt het gevaar met zich mee dat normale ontwikkelingsvariaties (die soms wel twee jaar kunnen inhouden) over het hoofd worden gezien. Jonge kinderen verschillen meer van elkaar dan dat ze op elkaar lijken, zeker wanneer ze op vierjarige leeftijd de school binnenstappen. De opbouw van het neurologische netwerk voor allerhande vaardigheden is nog in volle gang. Bij kleuters gaat het om competentiegericht leren. Een competentie is een interne bekwaamheid om extern gedrag te vertonen dat voldoet aan een externe norm. Daarom zou het begrip schoolrijpheid als competentie opnieuw ingevoerd moeten worden. Schoolrijpheid betekent dat het kind voldoende competenties heeft ontwikkeld om te beginnen aan onder meer het gestructureerd proces van leren lezen, schrijven en rekenen.