Schoolroosters op de schop

Schoolroosters op de schop

Productgroep PIP 52 - 2009
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Er is roering rond de huidige schooltijden. Het oude dag- en jaarrooster waar generaties Nederlandse kinderen mee zijn grootgebracht, gaat wellicht op de schop. Dit blijkt uit het gezamenlijke initiatief van de ministeries van OCW en Sociale Zaken om hierover met betrokkenen in gesprek te gaan. Met lokale overheden, de brancheorganisatie van de kinderopvang, onderwijsbesturen, oudervereniging en onderzoekers. Dr. Jeannette Doornenbal, lector Integraal Jeugdbeleid over nieuwe tijdskwesties in opvoeding en onderwijs.