Schoolverzuim aanpakken Een wetenschappelijke onderbouwing

Schoolverzuim aanpakken Een wetenschappelijke onderbouwing

2020
Gratis

Omschrijving

Jeugdigen die vaak afwezig zijn op school of die hun school niet afmaken, presteren minder goed (Caroll, 2010) en hebben een verhoogd risico op werkloosheid (Attwood & Croll, 2006; Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, 2009), op problemen met hun psychische gezondheid (Buitelaar, Van Andel, Duyx, & Van Strien, 1994) en hun sociaal-emotionele ontwikkeling (Garland, 2001) en belanden vaker in de criminaliteit (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, 2009). Jeugdigen die daarentegen een diploma behalen, hebben een grotere kans op een baan, hebben een hoger salaris, hebben minder vaak ondersteuning nodig vanuit de overheid, en zijn minder vaak crimineel dan jeugdigen die hun school niet afmaken (Christenson & Thurlow, 2004).
Leren is een onderdeel van ontwikkeling, en daarom is aanwezigheid op school van belang. In het verlengde daarvan is het dus belangrijk om schoolverzuim te voorkomen, of dit zo snel en zo passend mogelijk aan te pakken. Inzicht in afspraken die er in Nederland gemaakt zijn over schoolverzuim en inzicht in de verschillende oorzaken van schoolverzuim kunnen daarbij helpen.

Schoolverzuim aanpakken is geschreven voor professionals en beleidsmakers die een aanpak ontwikkelen voor het voorkomen en verminderen van schoolverzuim, en die zich daarbij willen baseren op wetenschappelijk onderzoek daarover. In de loop van 2020 geven we ook een beknopte publieksversie uit van deze publicatie.