Seksueel (ongewenst) gedrag in de residentiële jeugdzorg en reacties van professionals: een literatuuronderzoek

Seksueel (ongewenst) gedrag in de residentiële jeugdzorg en reacties van professionals: een literatuuronderzoek

Gratis

Omschrijving

In dit rapport wordt verslag gedaan van het literatuuronderzoek ten behoeve van de theoretische onderbouwing. Dit onderzoek is uitgevoerd door Rutgers WPF en TNO. De vraagstelling was als volgt:
 
Wat is er in de internationale wetenschappelijke literatuur bekend over:
1. de seksuele ontwikkeling bij 12 tot 18 jarigen;
2. (determinanten van) seksueel (grensoverschrijdend) gedrag bij 12-18 jarigen in residentiële zorg (plegers en slachtoffers);
3. beoordelen van seksueel gedrag van 12-18 jarigen door professionals en reageren daarop (in de residentiële jeugdzorg);
4. (effectieve) interventies gericht op preventie en bespreekbaar maken van seksueel ongewenst gedrag / grensoverschrijdend gedrag bij 12 tot 18-jarigen (in de residentiële jeugdzorg).
Daarnaast is gekeken naar theoretische modellen voor gedragsverandering, in dit verband het beter bespreekbaar kunnen maken van seksualiteit en seksueel grensoverschrijdend gedrag met 
jongeren in de residentiele jeugdzorg, wat heeft geleid tot de volgende vraag: 
5. Wat is de toepasbaarheid/relevantie van algemene theorieën voor gedragsverandering voor het bespreekbaar maken van seksualiteit in de residentiële jeugdzorg. 


Over de algemene seksuele ontwikkeling van jongeren (onderzoeksvraag 1) is al veel gepubliceerd. Recent heeft Rutgers WPF een overzicht gemaakt van de seksuele ontwikkeling gedurende de levensloop: Van alle leeftijden: De seksuele levensloop van conceptie tot overlijden (De Graaf, 2013). In dat rapport worden enkele hoofdpunten hieruit gebruikt. Een nieuwe zoektocht met betrekking tot deze eerste vraag was niet haalbaar binnen dit project, noch opportuun. Voor meer informatie over de algemene seksuele ontwikkeling wordt daarom verwezen naar het rapport van De Graaf (2013) en andere overzichten.