Seksuele aantrekking tot hetzelfde geslacht, gender non-conformiteit en psychische klachten

Seksuele aantrekking tot hetzelfde geslacht, gender non-conformiteit en psychische klachten

Productgroep TijdschriftPedagogiek_AUP2019
Gratis

Omschrijving

Seksuele minderheidsjongeren zijn jongeren die zichzelf lesbisch, homoseksueel of biseksueel (LHB) noemen, maar ook jongeren die zich (nog) niet zo noemen, maar wel seksuele en/of romantische gevoelens ervaren voor seksegenoten (‘same-sex attraction, SSA). Veel eerder onderzoek laat zien dat seksuele minderheidsjongeren meer psychische problemen rapporteren dan hun heteroseksuele leeftijdgenoten. Zo laat een meta-analyse onder veelal Amerikaanse jongeren zien dat er grote verschillen zijn in suïcidaliteit tussen LHB jongeren en hun heteroseksuele leeftijdgenoten (Marshal et al., 2011). Dit is ook terug te zien in Nederlands onderzoek: In een onderzoek dat uitgevoerd werd door het Sociaal Cultureel Planbureau bleek onder de 274 deelnemende LHB-jongeren (gemiddelde leeftijd van 16 jaar) dat respectievelijk 63.9% en 12.8% suïcidale gedachten en zelfmoordpogingen te rapporteren (Van Bergen, Bos, Van Lisdonk, Keuzenkamp, & Sandfort, 2013). Deze percentages zijn hoger dan die uit een representatief Nederlands bevolkingsonderzoek onder jongeren (18-24 jaar; seksuele oriëntatie niet getoetst), waaruit bleek dat 10.3% suïcidale gedachten rapporteerde en 2.2% een suïcide poging had ondernomen (Ten Have, Van Dorsselaer, Tuithof, & De Graaf, 2011).

Gender non-conforme jongeren zijn jongeren met een gender expressie die meer overkomsten vertoont met de andere sekse (bijv. jongensachtige meisjes; D’Augelli, Grossman, & Starks, 2006). Onderzoek uit het buitenland, veelal Amerika, laat ook zien dat gender non-conforme jongeren meer psychische problemen rapporteren dan jongeren die meer conformeren aan genderrolverwachtingen (D’Augelli et al., 2006Friedman, Koeske, Silvestre, Korr, & Sites, 2006Roberts, Rosario, Slopen, Calzo, & Austin, 2013). Uit representatief Nederlands bevolkingsonderzoek blijkt ook dat gender non-conforme jongeren een fors lagere psychische gezondheid bezitten dan jongeren die meer gender conform zijn. Zo rapporteert bijvoorbeeld 27% van de gender non-conforme jongeren dat zij somber of depressief zijn ten opzichte van 8% van de gender conforme jongeren (Van Beusekom & Kuyper, 2018).