Signaleren leer je in leslokaal - Lessen over kindermishandeling en huiselijk geweld

Signaleren leer je in leslokaal - Lessen over kindermishandeling en huiselijk geweld

Productgroep Sozio 2 - 2016
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Wie een agogische opleiding heeft afgerond en in het welzijn aan de slag gaat, kan worden geconfronteerd met huiselijk en seksueel geweld en kindermishandeling. Dan ben je verplicht te
handelen volgens de stappen van een meldcode. Word je daar tijdens je opleiding voldoende op voorbereid?