Socialisatiedoelen en moeder-kindinteractie: strategieën voor gehoorzaamheid op lange en korte termijn

Socialisatiedoelen en moeder-kindinteractie: strategieën voor gehoorzaamheid op lange en korte termijn

Productgroep Ouderschapskennis 2003-2
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Oorspronkelijke titel: Socialization Goals and Mother-Child Interaction: Strategies for LongTerm and Short-Term Compliance. Dit artikel is eerder verschenen in Developmental Psychology 20, 6: 1061-1073. (Copyright 1984: American Psychological Association, APA). De APA is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertaling. Het origineel en de vertaling mogen niet worden vermenigvuldigd of verspreid zonder daarvoor vooraf schriftelijke toestemming te vragen aan de APA.

Leon Kuczynski is verbonden aan het Laboratorium voor Ontwikkelingspsychologie, National Institute of Mental Health, Bethesda, Maryland.
Het onderzoek richtte zich op de vraag in hoeverre ouders hun keuze voor bepaalde disciplinaire technieken laten bepalen door situatiegebonden socialisatiedoelen. De hypothese was dat ouders bij voorkeur met het kind praten wanneer ze gehoorzaamheid op lange termijn ten doel hebben en dat ze machtsmiddelen gebruiken bij doelen op korte termijn. Vierenzestig moeders en hun 4-jarige kinderen deden mee aan een experiment waarin de moeders hun kinderen een eentonige taak moesten laten uitvoeren. Het beeld dat de moeders hadden van hun doelen werd experimenteel gevarieerd en het effect van hun beeld op hun latere interactie werd gemeten. Moeders die een lange-termijndoel voor ogen hadden, gedroegen zich voorafgaand aan de taak méér zorgend en gebruikten méér uitleg en complimentjes dan moeders met korte termijndoelen. Machtsuitoefening werd vaker gebruikt bij jongens dan bij meisjes. Kinderen van wie de moeders een lange termijndoel nastreefden, waren gehoorzamer en minder negatief dan kinderen in de situatie van korte-termijndoelen. De onderzoeksresultaten worden besproken in termen van een cognitief model voor ouderlijk functioneren.