Sozio 1 - 2020 (Compleet nummer)

Sozio 1 - 2020 (Compleet nummer)

Productgroep Sozio 1 - 2020
2020
9,95
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Sozio 1 - 2020 (Compleet nummer)

Thema Opleiding en Werk 

Intro:

Agressie, bezuinigingen, personeelstekort en een gigantische werkdruk. Werken in de zorg is niet gemakkelijk. Daarbij heeft ook de decentralisatie zijn weerslag op de praktijk. Veel onderwerpen in deze uitgave zullen herkenbaar zijn voor degenen die in het sociale werkveld werkzaam zijn of hier een opleiding voor volgen. Ook gaan we in deze uitgave in op mogelijke oplossingen, die te vinden zijn in competenties als reflectie, het kritisch zijn op elkaar, goed luisteren en het stimuleren van het zelfstandig denkvermogen. 
In dit nummer worden ook nieuwe projecten aangedragen die de beginnende en de gevorderde professional helpen bij het opdoen van ervaring en het uitoefenen van hun vak. Opleidingen worden aangepast zodat studenten goed voorbereid worden op de praktijk. Studenten en professionals leren van elkaar.
Omdat individualisering ingebakken zit in onze cultuur, besteden we ook aandacht aan het belang van menselijke relaties, samenwerken en het zoeken naar oplossingen door instellingen, 
professionals en cliënten. 
Ook macro-ontwikkelingen als klimaatverandering met als gevolg de bosbranden in Australië, hebben hun impact op het sociaal werk. Dat betekent dat dit andersom ook zo is (zie: Sociaal 
werk is toe aan een meervoudig handelingsperspectief).  
Dat er niet alleen nationaal, maar ook internationaal aandacht wordt besteed aan Social Work, blijkt uit de grote conferenties die dit jaar plaatsvinden in onder andere Canada en Italië. 
Gelukkig zijn er, zoals blijkt, heel veel sociaal werkers maatschappelijk betrokken bij het vinden van oplossingen en het doorvoeren van verbeteringen. Zoals een oud Afrikaans gezegde luidt: 
“Wil je snel gaan, ga dan alleen. Wil je ver komen, ga dan samen.” 
Het is een feit: Samen kunnen we veel meer bereiken. Together Everyone Achieves More.