Speltherapie voor Bas en begeleiding van zijn ouders

Speltherapie voor Bas en begeleiding van zijn ouders

Productgroep Ouderschapskennis 2004-3
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De speltherapie in mijn praktijk is op basis van de cliënt centered houding. Ouders worden verwezen door school, huisarts, logopedist of fysiotherapeut. De problemen van de kinderen variëren van zeer teruggetrokken tot heel druk of agressief gedrag. De belangrijkste voorwaarde om met hen aan het werk te gaan is dat het kind zelf wil komen. Daarnaast vind ik het belangrijk, en voor het kind noodzakelijk, dat ouders bereid zijn om te kijken naar hun gedrag en manier van omgaan met emoties, en om nieuw gedrag met hun kind uit te proberen.
Het kennismakingsgesprek voer ik bij voorkeur met beide ouders en het kind. De gebruikelijke intakevragen komen dan aan bod. Wanneer ik denk dat speltherapie goede mogelijkheden biedt, worden drie observatie-speluren afgesproken met aansluitend een oudergesprek. De ouders krijgen een vragenlijst met anamnesevragen om thuis in te vullen.

Het kind kiest zelf waarmee het wil spelen en hoe. De inhoud van het spel is vertrouwelijk. Het kind mag alles aan iedereen vertellen, maar ik alleen met toestemming van het kind. Voorafgaand aan elk oudergesprek bespreek ik met het kind wat ik hun vertel.
Ik heb elke maand een gesprek met de ouders waarin informatie uit de therapie verbonden wordt met ontwikkelingen en vragen van thuis. Ik bespreek de bevindingen en mijn gedachten over emoties die het kind aan het uitspelen of verwerken is of waar het moeite mee heeft. Er worden hypotheses geformuleerd en doelen die haalbaar lijken met speltherapie.