Sport en jeugd: de Krajicek playground als context voor ontwikkeling

Sport en jeugd: de Krajicek playground als context voor ontwikkeling

Gratis

Omschrijving

Dit artikel bespreekt bevindingen uit kwalitatief onderzoek naar de maatschappelijke betekenis van sport op de zogenoemde ‘playgrounds’ van de Richard Krajicek Foundation (RKF). De vraag die centraal staat is op welke manier de RKF playgrounds een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van jongeren. We belichten hier twee aspecten die de maatschappelijke opbrengsten van de playgrounds mede bepalen: 1 de playgrounds bieden jongeren in stadswijken een eigen plek, en 2 sportleiders op de playgrounds gaan betekenisvolle relaties aan met jongeren. We zullen beargumenteren dat beide een noodzakelijke context scheppen waarin sport van waarde is voor de ontwikkeling van jeugd