Stelselherziening kinderopvang; een route map voor de formatie tafel

Stelselherziening kinderopvang; een route map voor de formatie tafel

Gijs van Rozendaal | 2023 | www.kinderopvangcongres.nl
Gratis

Omschrijving

De inrichting en financiering van de kinderopvang in de aankomende regeringsperiode:

Inbreng van Gijs van Rozendaal tijdens het kindcentrumcongres op 8 november

 

▪ Stap 1 Een duurzaam stelsel; de BAKO
▪ Stap 2 Neem de tijd voor het fundamentele debat

 

Een duurzaam stelsel
Op plek 1, 2 en 3 staat een toegangsrecht voor elk kind
• Kinderopvang; de ontwikkeling van kinderen
• Kinderopvang voor elk kind (0-13 jaar); de BAKO als sleutel
• Kansengelijkheid en inclusiviteit

BAKO 0-13
Basisarrangement kinderopvang:
• Twee dagen per week 0-4 jaar (vier dagdelen of 22 uur per week)
• Twee dagen per week 4-13 jaar (twee dagdelen of 11 uur per week)

 

BAKO 0-4 jaar; sleutel tot een goede start
▪ Investeren in het jonge kind loont
▪ Een elementaire basis voor elk kind. Gelijk goed van start.
▪ Doorgaande zorg- en ontwikkellijn
▪ Het loont voor PO om te investeren in de samenwerking met KO
▪ Éen inclusieve voorziening (met behoud VVE middelen voor kinderen die extra steun nodig hebben)
▪ Dé manier om de participatiegraad fors te verhogen richting 95%
▪ Voorland van doorgaande lijn 0-6

 

BAKO 4-13 jaar; sleutel van bso (opvang) naar bto
▪ Kansengelijkheid; een buitenschools aanbod voor elk kind
▪ Een rijke schooldag voor elk kind: van opvang (BSO) naar BTO (Brede Talent Ontwikkeling)
▪ Sleutelfactor om samenwerking PO en KO echt van de grond te krijgen
▪ Geen doelgroepenbeleid nodig (School en Omgeving)
▪ Betere basis om de groei te kunnen absorberen
▪ Versterkt de gelijkwaardige positie van PO en KO
▪ Sluitende dagarrangementen = meer ruimte om te werken

______________________________________________________________________________

Stap 1; de BAKO 2024-2027
• BAKO 0-13 (wetswijziging)
• Gratis tot 1,5 keer modaal (amvb; tabel aanpassen)
• Instellingsfinanciering met inkomensafhankelijke ouderbijdrage (Wetswijziging)

Beleidsdoelen bij aanpassing Wko
• Combinatie werk en gezin (5 dagen 07.00-18.00 uur)
• De BAKO 0-13
• Bestaanszekerheid / kansengelijkheid
• Toeslagenproblematiek mitigeren
• Kosteneffectief


Randvoorwaarden bij aanpassing Wko
• Binnen één kabinetsperiode te realiseren
• De sector kan het aan
• De uitvoerders kunnen het aan

 

Download het gehele voorstel: