Surf & zap

Surf & zap

Productgroep Ouderschapskennis 2008-1
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Centra voor jeugd en gezin

Het Ministerie voor Jeugd en Gezin wil dat iedere gemeente in 2011 een Centrum voor Jeugd en Gezin heeft. Wat wordt daar mee beoogd en in welke vorm kan dat?
Operatie JONG was een samenwerkingsverband van de ministeries van VWS, OCW, Justitie, SZW en BZK, VROM en Financiën. Tot 1 januari 2007 was StevenVan Eijck door het Kabinet benoemd tot Commissaris Jeugd- en Jongerenbeleid, en hij formuleerde 35 aanbevelingen. Een daarvan is:
Ouders zijn primair verantwoordelijk voor hun kind. Aanvullend heeft de overheid de volgende taken:
- De overheid biedt algemene ondersteuning aan alle kinderen en ouders
- De overheid biedt specifieke ondersteuning op het moment dat kinderen extra steun nodig hebben in hun ontwikkeling of ouders bij de opvoeding
- De overheid grijp in door het gezag van ouders (gedeeltelijk) over te nemen in situaties waarin kinderen in hun ontwikkeling worden bedreigd.
Zijn advies was de overheidstaken op het gebied van opvoeding, preventieve jeugdgezondheidszorg en -bescherming in een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) onder te brengen: een laagdrempelig eerstelijnscentrum voor jeugdigen en ouders.