Surf & zap

Surf & zap

Productgroep Ouderschapskennis 2007-1
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Het thema ‘jeugd’ staat hoog op de politieke agenda. Ouders lijken daarbij, gek genoeg, bijna geen rol te spelen. In veel beleidstukken en notities wordt geschreven over ‘het gezin’, ‘jeugdbeleid’ en over ‘opvoeders’, en het woord ouders wordt nauwelijks gebruikt. En als ouders al worden genoemd is dat in een bijrol: ‘Essentieel voor het welbevinden van kinderen en hun ouders is een warm gezin, een veilige, uitdagende buurt, een motiverende school en goede kinderopvang.’ (MO-groep 2006)