Thema Armoede - Opvoedingsgedrag en (langdurige) armoede

Thema Armoede - Opvoedingsgedrag en (langdurige) armoede

Productgroep PIP 68 - 2012
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Het opvoeden van kinderen in een situatie van langdurige armoede valt niet mee. Soms wordt zelfs in de literatuur gesuggereerd, dat het leven in langdurige armoede gepaard gaat met voor de ontwikkeling van het kind ongunstige manieren van opvoeden (Geenen, 2007). Om te zien of dit inderdaad het geval is, werd een onderzoek bij Rotterdamse vrouwen in de bijstand gedaan met kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 16 jaar (Reelick, 2010). Er is voor deze groep gekozen, omdat uit onderzoek blijkt dat in Rotterdam meer dan de helft van de als arm gedefi nieerde bevolking een bijstandsuitkering heeft (Lautenbach & Siemann, 2007). In dit artikel worden de resultaten van dit onderzoek kort beschreven.