Thema Burgerschap - democratisch leven moet je leren

Thema Burgerschap - democratisch leven moet je leren

Productgroep PIP 73 - 2013
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Sinds 2006 zijn scholen verplicht aandacht te besteden aan democratisch burgerschap. In Nederland is dit grotendeels onbekend terrein. Is democratisch burgerschap wel voor jonge kinderen? 

Een democratische oefenplaats biedt bij uitstek gelegenheid om de maatschappelijke taak van de kinderopvang uit te voeren. Bureau MUTANT heeft tussen 2009 en 2011 – in samenwerking
met Eduniek – het project ‘Kindercentrum en school als democratische oefenplaats’ gestalte gegeven. Het evaluatieonderzoek is uitgevoerd aan de Universiteit van Melbourne in Australië.

Kylie Smith van de Universiteit van Melbourne (Smith, 2013) evalueerde het project. Zij merkt op dat er een groeiend draagvlak is voor een democratisch kindperspectief, zowel vanuit formeel politieke kaders als vanuit pedagogische en sociologische hoek. De tendens is om kinderen meer te gaan behandelen als competent en als recht- en stemhebbend.
Dit past in de maatschappelijke opdracht van de kinderopvang. Smith evalueerde het leerproces van de deelnemers aan de hand van online vragenlijsten en ‘signifi cant change stories’ (verhalen
over veranderingen). De focus lag op versterking van de competenties van beroepskrachten om een democratische oefenplaats te kunnen realiseren: een democratische houding en inzicht, democratische kennis, participatief leiderschap en een onderzoekende houding (Del Barrio Saiz, 2013).