Thema I: Inleiding op het thema

Thema I: Inleiding op het thema

Productgroep Ouderschapskennis 2003-3
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Hoewel dit tijdschrift nog jong is - dit is deel drie van de zesde jaargang - bestaat Ouderbegeleiding al heel lang. Vijfenzeventig jaar, tenminste als we ervan uitgaan dat het vak voor het eerst als zodanig werd erkend in 1928, bij de oprichting van het eerste MOB in Amsterdam. Bij die mijlpaal staan we stil in dit nummer.
Uit 1927 dateert het artikel van Lekkerkerker, een van de pioniers van het psychiatrisch sociaal werk. Zij beschrijft de vergadering waarin de Nederlandsche Vereeniging ter Bevordering van Consultatiebureaus voor Moeilijke Kinderen werd opgericht. Deze vereniging ging MOB’s oprichten en beheren. En hoewel er ter vergadering blijkbaar flink gediscussieerd werd, onder andere over mogelijke samenwerkingsverbanden binnen de psychiatrie (is er Iets nieuws onder de zon?), was het enthousiasme zo groot, dat een jaar later het eerste MOB zijn deuren kon openen.