Thema I: Licht verstandelijk gehandicapt kind: zwaar ouderschap! - Inleiding op het thema

Thema I: Licht verstandelijk gehandicapt kind: zwaar ouderschap! - Inleiding op het thema

Productgroep Ouderschapskennis 2004-3
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

‘Achterlijkheid was een probleem “dat eerst in de school (...) aan den dag” kwam, zoals in 1905 gesteld werd door de onderwijzer Schreuder. (... ) “De leerplicht is de belangrijkste oorzaak geweest voor de ontstellende toename van de zwakzinnigheid. Die schiep niet alleen de debielenschool, maar ook de tienduizenden debielen zelf,” aldus onderwijzer en pedagoog Van Liefland in 1951’ (Mans, 1998).

En achter alle tienduizenden ‘achtergeblevenen’, of kinderen die licht verstandelijk gehandicapt (LVG) zijn of ‘kinderen met een lichte verstandelijke beperking’, zoals wij hen anno 2004 noemen, staat het tweevoudige aan ouders. Wat zijn hun problemen en dilemma’s? Worden zij naar behoren gesteund en zo geholpen dat zij hun gehandicapte kind zonder al te veel kleerscheuren groot kunnen brengen? En gaat het bij een lichte verstandelijke handicap nu om een groot of om een klein probleem? De onzichtbaarheid van de lichte verstandelijke handicap en de verwarring die daardoor ontstaat, is in ieder geval voor ouders een extra handicap. Bovendien gaat een lichte verstandelijke handicap vaak gepaard met ernstige gedragsproblemen ten gevolge van andere stoornissen of syndromen, die eveneens slecht onderkend worden (Dekker & Koot, 2003).