Thema I: Opvoedingsondersteuning - wat doen we ouders aan? - Inleiding op het thema

Thema I: Opvoedingsondersteuning - wat doen we ouders aan? - Inleiding op het thema

Productgroep Ouderschapskennis 2007-1
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Voor een buitenstaander is het waarschijnlijk nauwelijks te begrijpen, maar in de tiende jaargang van dit tijdschrift hebben wij voor het eerst aandacht voor het thema opvoedingsondersteuning. De afgelopen jaren is het onderwerp vaak besproken in de redactie, maar we wilden aan dit thema onze vingers nog niet branden. Opvoedingsondersteuning ging naar ons oordeel alleen over opvoeding: tips en adviezen; er ontbrak een visie op ouders en ouderbegeleiding. Over opvoeden kunnen hulpverleners genoeg lezen in andere tijdschriften. Het was niet ‘ons ding’ en er klonk irritatie bij menig redactielid als we spraken over opvoedingsondersteuning.
Waar kwam die weerstand vandaan? Vast en zeker gedeeltelijk van de impliciete boodschappen die opvoedingsondersteuning brengt: ‘gedraagt je kind zich ongewenst? Doe dan eenvoudig zus en zo.’ Je bent als ouder niet consequent genoeg geweest, hebt het verkeerde gedrag beloond of het goede gedrag niet genoeg gestimuleerd. Te vaak wordt expliciet of impliciet met een beschuldigend vingertje gewezen naar ouders die opvoeding moeilijk vinden, alle ouders dus.