Thema I: Vivian Shapiro - ‘Ouders laatje nooit alleen aanmodderen

Thema I: Vivian Shapiro - ‘Ouders laatje nooit alleen aanmodderen

Productgroep Ouderschapskennis 2006-3
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Inleiding op het thema
Vivian B. Shapiro is van huis uit maatschappelijk werker en werkte van 1970 tot 1980 in Selma Fraibergs fameuze Child Development Project in Ann Arbor, Michigan. Daarna werd zij hoogleraar Maatschappelijk Werk aan de Universiteit van Michigan, en sinds haar emeritaat doet zij te Princeton onderzoek naar nieuwe gezinsvormen en nieuwe manieren van gezinsvorming. Dit doet zij samen met haar dochter Janet, eveneens hoogleraar maatschappelijk werk, en met hoogleraar psychiatrie Isabel Paret. Daarnaast werkt zij nog in een particuliere groepspraktijk.
Op 14 februari 2006 trad zij op in het kader van de Lekkerkerker Lecture 2006, en wel in twee hoedanigheden. In de ochtend als auteur van enkele adembenemende gevalsbeschrijvingen uit de periode van Fraibergs baanbrekende werk met zeer problematische ouders en baby’s in crisis; in de middag als onderzoeker van nieuwe gezinsvormen en gezinsvorming. De tekst van die laatste voordracht wordt gepubliceerd in ons maartnummer 2007; haar voordracht in de ochtend en de daaropvolgende discussie vormen de inhoud van dit spannende thema.