Thema II: Pleegzorg | Inleiding op het thema

Thema II: Pleegzorg | Inleiding op het thema

Productgroep Ouderschapskennis 2005-3
2005
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In maart 2003 hebben we een heel nummer gewijd aan de pleegzorg. Dat vroeg om een voortzetting, omdat het onderwerp breed en complex is en omdat het veel discussie opriep. Discussie over de positie van ouders, de plek die zij mogen innemen in de driehoek ouders-kind-pleegou-ders. En discussie over de mate waarin familie en het sociale netwerk van ouders aandacht verdienen.
Bess Lindeman beschrijft levendig de succesvolle plaatsing van vier kinderen in het sociale netwerk van hun overleden moeder. Maar het succes kwam niet vanzelf. Deze casus is vooral een verbijsterend verslag van de onmogelijkheden die toegewijde en bekwame netwerkleden op hun weg vinden.
Het meest verbijsterend is dat het verhaal zo herkenbaar is. Hoe lukt het zoveel hulpverleners iedere keer weer om de netwerkpleegouders het gevoel te geven dat ze lastpakken zijn en ‘het belang van het kind’ in de weg staan — of om hen te schofferen, zoals Lindeman het uitdrukt — terwijl ze van geluk mogen spreken dat die mensen zich 24 uur per dag voor vier kinderen inzetten? Waarom participeren mensen die belangrijk zijn voor ouders en kinderen niet vanzelfsprekend bij het vinden van oplossingen? Mensen die de ouders en kinderen vaak veel beter kennen dan welke hulpverlener dan ook.Waarom niet verbinden en samenwerken, in plaats van in conflict, concurrentie of weerstand te schieten? De casus blijft het antwoord schuldig; in de nabeschouwing op het thema gaan Huibregtsen en Portengen ernaar op zoek.