Thema II: Privacy als excuus

Thema II: Privacy als excuus

Productgroep Ouderschapskennis 2006-3
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Inleiding op het thema
Goede zorg en hulpverlening begint met signaleren: dat ouders het niet trekken, dat een kind in de knel zit. Allereerst moet er dan met ouders gesproken worden. Over wat de signaleerder ziet en waarom hij dat zorgelijk vind en of ouders dat ook vinden, en wat er mogelijk aan gedaan kan worden. Soms lukt het niet ouders daarover te spreken, omdat ze de deur dicht houden of omdat degene die signaleert zich niet in staat voelt dat gesprek te voeren. Soms lukt het niet de goede hulpverlening te organiseren, omdat ouders dat niet willen of omdat hulpverleners elkaar in de weg lopen. Dat soort signalen moeten dan ergens terecht komen en er moet een plaats of moment zijn waar hulpverleners elkaar kunnen vinden om informatie te delen en hulpverlening af te stemmen.