Thema II: Wat heet (al/nog) ouderbegeleiding? — discussie vanuit de lezerskring | Inleiding op het thema

Thema II: Wat heet (al/nog) ouderbegeleiding? — discussie vanuit de lezerskring | Inleiding op het thema

Productgroep Ouderschapskennis 2005-1
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Een brief met bovenstaande kop, afkomstig van een Belgische lezer, kwam bij de redactie binnen als reactie op het bijna gelijknamige thema in ons oktobernummer. Een kritische reactie. Daarna nog een; een Nederlandse.
De redactie is gelukkig met ingezonden brieven, maar de drie eerdere keren dat we de vraag ‘Wat heet ouderbegeleiding?’ als thema aan de orde stelden, hoorden we niets. Waarom nu wel? Omdat ik de laatste keer in mijn inleiding grenzen heb getrokken en beoordelingscriteria heb voorgesteld? Omdat ik kritiek had op bepaalde aspecten van alle drie de gepresenteerde gevalsbeschrijvingen, en omdat één ervan naar mijn mening geen ouderbegeleiding mocht heten?