Toekomst is herkomst

Toekomst is herkomst

Productgroep Ouderschapskennis 2005-1
Patrick Meurs | 2005
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Therapeutisch werken aan het constructief verweven raken van acculturatiestreven en oorsprongsgehechtheid

Interculturele ouderbegeleiding dient gericht te zijn op het vinden van een constructieve plaats voor de intergenerationele migratiegeschiedenis en de betekenis van de cultuur van herkomst. Allochtone gezinnen die op consultatie komen, zitten soms verstrikt in die geschiedenis en herkomst; ze komen daardoor in moeilijkheden in hun ouderschap en kunnen mede daardoor de integratiekansen nog niet ten volle benutten. Allochtone ouders dienen begeleid te worden om deze dubbele dynamiek van toekomstgerichtheid en oorsprongsgehechtheid in hun educatief handelen te helpen begrijpen. Op die manier kunnen deze ouders de (innerlijke, relationele en transgenerationele) conflicten die ermee gepaard gaan, constructiever gaan hanteren. De paradox is dat de waarden en normen van de herkomst beter kunnen worden aangewend wanneer ze expliciet worden geplaatst in een toekomstperspectief en in het kader van een interactie met ‘andere’ waarden en normen. Allochtoon ouderschap wordt aldus tegelijk uiterst belangrijk gemaakt en in een transformatieproces betrokken.
Deze lezing werd uitgesproken tijdens de eerste Lekkerkerker Lecture, 19 november 2004 te Amsterdam. Trefwoorden: interculturele ouderbegeleiding, migranten
Prof. dr. Patrick Meurs studeerde theologie, psychologie, culturele antropologie, seksuologie en filosofie, en is opgeleid in de kinderpsychotherapie. Hij is verbonden aan het Centrum voor Kinderpsychotherapie en Ontwikkelingsgerichte Interventie van de Katholieke Universiteit Leuven.
Adres: Tiensestraat 102, 3000 Leuven, België. Tel. 0032-16-326042.
E-mail: patrick.meurs.@psy.kuleuven.ac.be