Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

Gratis

Omschrijving

Dit is het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. 
De inleiding schetst kort waarom het toekomstscenario er moest komen. In hoofdstuk 1 staat centraal wat het toekomstscenario precies inhoudt. Wat is die nieuwe visie op kind- en gezinsbescherming? Hoofdstuk 2 beschrijft het scenario meer in detail en benadrukt hoe de kind- en gezinsbescherming zou moeten worden opgezet. Welke aanpassingen in organisaties, bevoegdheden en samenwerkingsrelaties zijn nodig om een duurzame cultuurverandering te ondersteunen? Hoofdstuk 3, ten slotte, vat het proces samen dat alle betrokken partijen samen gaan vormgeven. Welke stappen moeten worden gezet? Wat moet er nog worden georganiseerd en uitgezocht – en wanneer gaat dat ongeveer gebeuren?
Het toekomstscenario sluit af met vijf bijlagen met relevante, gedetailleerde informatie. Om de tekst kort en helder te kunnen houden, wordt er geregeld naar de bijlagen verwezen. 

-------------------------------------------------------------------------

Overigens heeft Ido Weijers naar aanleiding van het verschijnen hiervan een aantal kritische kanttekeningen geplaatst op blog.pedagogiek.nuVNG wil kinderbescherming verbreden en verder decentraliseren