'Toen ik nog geen moeder was, dacht ik ouders wel te begrijpen'

'Toen ik nog geen moeder was, dacht ik ouders wel te begrijpen'

Productgroep Ouderschapskennis 2014-1
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In dit artikel gaat de auteur na hoe professionele kennis en ouderschap elkaar kunnen beïnvloeden. Over dit thema is nog niet veel gepubliceerd, maar dat wil niet zeggen dat het onbelangrijk is. Deze verkenning laat onder andere zien dat werken met ouders zonder kennis van ouderschap nadelig uitwerkt voor professionals en ouders. Ervaring met het eigen ouderschap zorgt ervoor dat professionals meer zicht krijgen op de zorgen van ouders, maar het eigen ouderschap kan ook een valkuil zijn bij het begeleiden van ouders. Verder lijkt het erop dat professionals de opgedane kennis over ontwikkeling van kinderen en opvoedmethoden als norm internaliseren om daarmee de kwaliteit van hun eigen ouderschap te meten. Tot op heden is het aanreiken van ouderschapskennis, vaardigheden in de gespreksvoering met ouders en het innemen van een ouderbegeleidende positie in het curriculum van de opleiding onderbelicht. Als we mensen willen die goed opgeleid worden om met ouders te werken, dan moeten deze thema's meer aan bod komen. De basis moet in de werkpraktijk verder worden uitgebouwd, bijvoorbeeld door intervisie, zodat het eigen ouderschap geen valkuil wordt tijdens gesprekken met ouders.