Trauma en veerkracht als achteraf-begrippen

Trauma en veerkracht als achteraf-begrippen

Productgroep PIP 130
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In PiP 129 betoogt Bas Levering in zijn opiniestuk ‘Trauma en veerkracht als achteraf-begrippen’, dat de inmiddels alledaags geworden begrippen trauma en veerkracht vaak naar believen worden ingezet. Volgens hem is het zeer de vraag of ze in concrete gevallen echt iets verklaren. Ook op traumasensitief onderwijs (TSO) levert hij forse kritiek. Zijn bezwaar is onder andere dat het niet trauma-specifiek is. Michiel Asselman en Evelyne Offerman, beiden nauw betrokken bij de ontwikkeling van traumasensitief onderwijs, reageren.