Traumabewuste samenleving is een kinderrecht

Traumabewuste samenleving is een kinderrecht

Gratis

Omschrijving

Kinderrechtendeskundige Jan Willems wil dat alle jeugdzorgwerkers zich bewust worden van de trauma’s die kinderen kunnen oplopen. En dat zij de overheid vragen om daar iets aan te doen.
Geen professional zou nog het woord kindermishandeling in de mond moeten nemen. Dat is in het licht van de ACE-wetenschap net zo onwetenschappelijk als het steeds en overal maar opduikende cijfer van 118.000 mishandelde kinderen in Nederland per jaar. Dat is ongeveer 3 procent van alle kinderen. Maar meer dan 10 procent van alle volwassenen heeft vier of meer ACE’s. En meer dan 30 procent van alle jonge kinderen is onveilig gehecht. Allemaal vormen van kinderbeschadiging die in principe vermijdbaar zijn. De gevolgen van deze ACE’s zijn ongekend groot: 

Professionals die zich aansluiten bij ACEsConnection, zijn traumabewust. Zij zijn zich bewust van de gevolgen van toxische stress op de hersenontwikkeling tijdens de zwangerschap en de eerste levensjaren: vroegere en latere gezondheidsschade, emotionele, relationele, transgenerationele, sociale, maatschappelijke en economische schade. Én zij denken na over ACE’s in hun eigen jeugd.