Triple P en ouderschapsgroei

Triple P en ouderschapsgroei

Productgroep Ouderschapskennis 2014-2
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Triple P staat voor Positive Parenting Program, een uit Australië afkomstig programma voor opvoedings- en gezinsondersteuning, dat in Nederland breed is verspreid. In het Engelse woord 'parenting' vallen ouderschap en opvoeden mooi samen. Bij de vertaling moest worden beslist of het programma 'positief ouderschap' of'positief opvoeden' zou gaan heten. De keus viel op de laatste optie om medeopvoeders niet uit te sluiten. Het doel van Triple P is het voorkomen en verminderen van ernstige emotionele en gedragsproblemen bij kinderen door het bevorderen van zelfvertrouwen, kennis en vaardigheden van ouders en opvoeders. Ouders zijn de primaire doelgroep van het programma vanwege hun belangrijke rol in de ontwikkeling van kinderen. Of zoals Matt Sanders, de grondlegger van Triple P stelt: 'Opvoedingsondersteuning aan ouders is een van de meest krachtige en kostenbesparende interventies om de gezondheid en het welbevinden van kinderen te bevorderen.' Betekent deze stellingname dat Triple P bijdraagt aan het bevorderen van ouderschapsgroei? Of zijn ouders vooral intermediair om wenselijk gedrag van kinderen te beïnvloeden?