Tussen kwaad of erger

Tussen kwaad of erger

Dr. Anne Smit | 2019
Gratis

Omschrijving

Een empirisch onderzoek naar beschuldigingen van seksueel kindermisbruik tijdens (echt)scheidingen en daaropvolgende familierechtelijke procedures over kinderen

 

In de hitte van de strijd tijdens of na een vechtscheiding worden soms ongefundeerde beschuldigingen ingezet wanneer het gaat over de kinderen. Uit onderzoek van Anne Smit blijkt dat de beschuldiging – waar of niet - alleen al ernstige schade oplevert.

Beschuldigingen van seksueel misbruik in vechtscheidingen vormen daarmee een ernstig probleem. In een deel van deze gevallen is het kind daadwerkelijk slachtoffer, maar dit is lang niet altijd het geval. Ook kunnen uitlatingen en gedragingen van de kinderen onterecht worden aangezien als signalen van seksueel misbruik. Het onderzoek van Smit toont aan dat de beschuldiging zelf al ernstige (psychische) schade kan opleveren voor álle direct betrokkenen.

Rechters en hulpverleningsinstanties maken bewust of onbewust een inschatting van het risico voor de kinderen, maar een uniform kader hiervoor ontbreekt. Dankzij het promotieonderzoek van Smit kunnen zowel rechters als hulpverleningsinstanties betrokken bij zulke problematiek een beter beeld krijgen hiervan en kan het onderzoek gebruikt worden om een kader te ontwikkelen voor de aanpak. Het onderzoek is dan ook al reeds gebruikt in een recente uitspraak van de Hoge Raad.