Tussen Scylla & Charybdis - Essays over Kindermishandeling onder redactie van Herman Baartman Adri van Montfoort eSigns of Safety: de kracht van opvoeders en de veiligheid van kinderen

Tussen Scylla & Charybdis - Essays over Kindermishandeling onder redactie van Herman Baartman Adri van Montfoort eSigns of Safety: de kracht van opvoeders en de veiligheid van kinderen

Productgroep Ouderschapskennis 2010-1
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De afgelopen twee jaar is Signs of Safety (SoS) populair geworden in de Nederlandse jeugdzorg. Tenminste, het aantal instellingen dat 'iets doet' met Signs of Safety, of 'ermee bezig is', groeit snel. Daarmee groeit uiteraard ook het aantal misverstanden over wat SoS is. In deze bijdrage concentreren we ons op de vraag of en hoe de benadering van Signs of Safety kan helpen bij het laveren tussen Scylla en Charybdis als de opvoedingsomstandigheden voor een kind zodanig zijn, dat zijn veiligheid in het geding is. Aan de ene kant bestaat het risico dat hulpverleners wel gericht zijn op het versterken van de krachten van ouders en bijvoorbeeld de steun van grootouders maar onvoldoende oog hebben voor de veiligheid van het kind. Aan de andere kant kan een focus op veiligheid leiden tot het onderschatten van de positieve krachten van ouders en anderen in de omgeving van het kind en daarmee tot over-interventie in de vorm van te veel ondertoezichtstellingen en te langdurige uithuisplaatsingen. Iedereen die met ouders en kinderen werkt, wil deze beide risico's vermijden en zoekt voortdurend naar inzichten, werkvormen en gesprekstechnieken om dit te bereiken. De verwachting dat Signs of Safety hierbij kan helpen is ongetwijfeld de reden van de stijgende belangstelling voor de benadering.