Tussen Scylla & Charybdis - Essays over Kindermishandeling onder redactie van Herman Baartman  Sietske Dijkstra  Een brug tussen praktijk, professionele ervaring en wetenschap

Tussen Scylla & Charybdis - Essays over Kindermishandeling onder redactie van Herman Baartman Sietske Dijkstra Een brug tussen praktijk, professionele ervaring en wetenschap

Productgroep Ouderschapskennis 2010-1
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De vraag in twee teksten van Eileen Munro en een co-referaat van Corine de Ruiter luidt: hoe verhouden instrumenten voor risicotaxatie in de kinderbescherming zich tot de zogenaamde intuïtieve kennis van professionals?
Munro is verbonden aan de gezaghebbende London School of Economics. In de Marie Kamphuis-lezing plaatst zij haar werk in het kader van een 'empirical practice movement'. In deze 'werkplaats' onderzoekt zij twee vragen: hoe het ambachtelijke maatschappelijk werk kan samengaan met wetenschap, en hoe het te redden van richtlijnen die het management uitvaardigt. Niet alleen in Engeland heerst de paradoxale situatie dat het maatschappelijk werk als nooit te voren wetenschappelijk wordt onderbouwd, maar dat de praktijk daardoor niet verbetert. Deze constatering werd een keerpunt in Munro's denken.