Tussen Scylla & Charybdis - Voorbij de vrijblijvendheid

Tussen Scylla & Charybdis - Voorbij de vrijblijvendheid

Productgroep Ouderschapskennis 2011-3
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Essays over Kindermishandeling onder redactie van Herman Baartman

Samenvatting
VIG, Voorwaardelijke Interventie in Gezinnen, is een hulpverleningsvorm die gebruik maakt van dwang. Hoe werkt dit programma en hoe is het mogelijk dat die, ondanks het feit dat ouders niet kiezen voor hulp, toch succesvol is en dat ook hier de hulpverleningsrelatie een belangrijke, positieve rol speelt? Wat is er nodig om deze hulp succesvol te laten zijn? In deze bijdrage bespreek ik de ervaring die met dit interventieprogramma is opgedaan. Die ervaring leert dat 'motiveren' en 'dwingen' op een zinvolle, werkzame manier kunnen worden ingezet. Dwang wordt als middel methodisch ingezet om motivatie te bewerkstelligen en de resultaten zijn bemoedigend. Ouders zijn, ondanks aanvankelijke weerstand, overwegend tevreden over de resultaten van de geboden hulp en waarderen de aanwezigheid, de inzet en de vasthoudendheid voorbij de vrijblijvendheid, van de gezinscoaches.