Twee moeders, twee vaders of een vader en een moeder

Twee moeders, twee vaders of een vader en een moeder

Gratis

Omschrijving

Inleiding:

Gezinnen met ouders van hetzelfde geslacht maken in veel landen, waaronder Nederland, deel uit van de hedendaagse sociale structuren (Gates, 2014). Met het toenemen van de zichtbaarheid van dit type gezinnen zijn er ook meer onderzoeken naar ouders en kinderen in deze gezinnen gedaan (Goldberg, 2010). De meeste van deze studies maken gebruik van convenience samples (Meyer & Wilson, 2009) en de bevindingen dat er geen verschillen zijn tussen het opvoedgedrag van de ouders en het welbevinden van de kinderen in deze gezinnen met gezinnen bestaande uit een moeder en een vader kunnen daarom niet worden gegeneraliseerd. Deze methodologische beperking speelt ook het Nederlandse onderzoek parten (bijvoorbeeld: Bos, 2004). Het huidige onderzoek is de eerste Nederlandse studie waarbij de gegevens van ouders van hetzelfde geslacht en hun kinderen niet gebaseerd zijn op een convenience sample maar in plaats daarvan is gebruik maakt van een bevolkingssteekproef en levert hiermee een bijdrage aan de nationale en internationale kennis over deze gezinnen.