Uit huis geplaatst

Uit huis geplaatst

9,95
Abonneeprijs: € 3,98

Omschrijving

Gezinsvoogd Ria van Asselt, werkzaam bij Bureau Jeugdzorg Friesland, benaderde ouders en jongeren die tussen 1980 en 2000 werden geconfronteerd met een uithuisplaatsing. Ze wilde van deze directbetrokkenen horen hoe zij de uithuisplaatsing hadden ervaren en hoe zij terugkijken op de beslissing die de gezinsvoogd ooit nam. Ook was ze benieuwd naar de gevolgen op langere termijn: hoe hebben de kinderen zich ontwikkeld en is de uithuisplaatsing zinvol geweest?
Ze interviewde negen families die openhartig over hun ervaringen wilden praten. De beslissing van toen bleek opnieuw veel gevoelens los te maken door de verstrekkende invloed ervan.
De verhalen die Van Asselt van de interviews maakte, brengen op verrassend heldere wijze de dilemmas naar voren waarvoor gezinsvoogden zich geplaatst voelen. De beroepskrachten zelf komen daarover ook aan het woord.
Het geheel aan ervaringen in Uit huis geplaatst draagt zeker bij aan de visieontwikkeling voor de jeugdzorg. Het boek is niet alleen bedoeld voor beroepskrachten, maar kan ook steun en inzicht bieden aan betrokkenen.