Under Pressure. Repression in Residential Youth Care (NL samenvatting)

Under Pressure. Repression in Residential Youth Care (NL samenvatting)

Gratis

Omschrijving

Er is een groep jongeren die in residentiële jeugdzorginstellingen wordt geplaatst. Dit zijn jongeren met ernstige gedrags- of psychiatrische problemen die niet thuis of in een pleeggezin kunnen wonen (Anckarsäter et al., 2007; Colins et al., 2010; Fazel et al., 2008; Leloux-Opmeer et al., 2016). Onderzoek toont aan dat jongeren die in een residentiële jeugdzorg worden geplaatst, gekenmerkt worden door meer gedragsproblemen dan degenen die ambulante zorg of pleegzorg krijgen (LelouxOpmeer et al., 2016).

Over het algemeen worden jongeren in de residentiële jeugdzorg beschreven als jongeren met een combinatie van gedrags- en emotionele problemen en problemen tussen ouder(s) en kind. De opname is vaak onvrijwillig, hoewel er in het belang van het kind toe wordt besloten. Het doel van de behandeling is om hen voor te bereiden om terug te keren naar de maatschappij en om perspectief te bieden. Dit perspectief kan, afhankelijk van de leeftijd en de behoeften van de jeugd, verschillen van terugkeer naar hun ouders of andere netwerkleden tot een begeleid woonvoorziening of een zelfstandige woonruimte.

Een specifiek aspect van residentiële jeugdzorg bedreigt de effectiviteit van de behandeling in deze instellingen: institutionele repressie (hierna: repressie). Van der Helm et al. (2011) beschreven repressie in termen van harde en oneerlijke controle en straf, een zwakke organisatiestructuur, geen flexibiliteit, steeds meer en strengere regels, gebrek aan privacy, extreme verveling en vernedering. Een duidelijke definitie en inzichten in de oorzaken van repressie bleven echter afwezig. Dit proefschrift probeert die inzichten en oorzaken in beeld te brengen om zo manieren te vinden om repressie in residentiële jeugdzorginstellingen te verminderen.