Universiteit en kennismaatschappij

Universiteit en kennismaatschappij

Productgroep De publieke betekenis van pedagogisch denken en handelen
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

Als de veranderende publieke en maatschappelijke betekenis van het onderwijs als thema voorop wordt gesteld, dan ligt het enigszins voor de hand aandacht te besteden aan de universiteit en de veranderende verhouding tussen die universiteit en haar maatschappelijke omgeving. De universiteit, die in de twaalfde eeuw ontstond, zag zichzelf van meet af aan als studium generale. Met die taakomschrijving poogde de universiteit zich niet alleen te onderscheiden van het ‘particularistische’ onderwijs dat al door kloosterordes en bisdommen werd verzorgd. Aan de universiteit zouden in principe alle vormen van kennis aan alle leden van de maatschappij onderwezen moeten kunnen worden. Bovendien werd een universele ambitie uitgesproken: de geldigheid van haar kennisclaims overschreed lokale en regionale grenzen, als studium generale beoogde de universiteit voor de gehele maatschappij relevant te zijn. De universiteit beoogde universaliteit.