Vaders en voorlezen Een onderzoek naar voorlezen door vaders in lage-inkomensgezinnen in de Verenigde Staten

Vaders en voorlezen Een onderzoek naar voorlezen door vaders in lage-inkomensgezinnen in de Verenigde Staten

Gratis

Omschrijving

Samenvatting:

In de afgelopen decennia is het wetenschappelijk onderzoek naar de invloed van vaders op de ontwikkeling van kinderen toegenomen. Vaders spelen een belangrijke rol in het leven van kinderen (Amato & Sobolewski, 2004; Lamb, 1997; Marsiglio, 1995). Het is bekend dat voorlezen een positief effect kan hebben op de taal- en geletterdheidontwikkeling van jonge kinderen (bv., Bus, van Ijzendoorn & Pellegrini, 1995; Fletcher & Reese, 2005). Onderzoek naar voorlezen richt zich echter voornamelijk op moeders en er is weinig bekend over vaders en voorlezen. Dit onderzoek richtte zich op voorlezen door ongeveer 800 vaders en moeders met jonge kinderen in lage-inkomens gezinnen in de Verenigde Staten. Vaders en moeders werden gevraagd naar hun voorleesfrequentie. Van de moeders gaf bijna 60% aan dat ze dagelijks voorlazen toen hun kind twee en drie jaar was. Van de ondervraagde vaders las bijna een kwart dagelijks voor, en rond de 30% wekelijks. Kinderen wiens vaders regelmatig voorlazen toen ze twee en drie jaar waren hadden betere cognitieve- en taalvaardigheden op 3-jarige leeftijd. Vaders die vaak voorlazen hadden ook kinderen met betere boekkennis en boekbegrip op 5-jarige leefijd vergeleken met vaders die minder vaak voorlazen. Het opleidingsniveau van de ouder, de thuistaal en het geslacht van het kind speelde ook een belangrijke rol bij het effect van voorlezen op de ontwikkeling van kinderen. Voorlezen door moeders had voornamelijk een effect op de cognitieve- en taalvaardigheden en boekbegrip van kinderen op 3-jarige leeftijd. Er was geen significant effect op de boekkennis van kinderen (op 2- en 3-jarige leeftijd).