Vaderschap, rol van vaders in opvoeding van kinderen en diversiteit in vaderschap

Vaderschap, rol van vaders in opvoeding van kinderen en diversiteit in vaderschap

Gratis

Omschrijving

Samenvatting:

Tot in de jaren tachtig van de vorige eeuw waren vaders vaak afwezig in beschouwingen over opvoeding en ouderschap. Illustratief is een meer dan 1000 bladzijden tellend en veelgebruikt Amerikaans handboek over opvoeding uit die periode, waarin slechts vijf specifieke verwijzingen naar vaders waren opgenomen (LeMasters & DeFrain, 1989). Connell en Goodman (2002) voegen daaraan toe dat ook wetenschappers zich gedurende vele tientallen jaren vooral hebben gericht op moeders en opvoeding, omdat
moeders werden gezien als de verzorgers van het kind en vaders op de eerste plaats als kostwinner. Vanuit dat perspectief zijn vaders van minder belang in de opvoeding dan moeders.
Gelles (1995) schreef de geringe aandacht voor vaders toe aan twee veronderstellingen:
1. Moeders kunnen over het algemeen makkelijker geïnterviewd worden dan vaders. Bovendien zouden moeders in staat zijn om verslag te doen van en inzicht te geven in de gedachten en opvattingen van hun partners; daarom hoeven vaders niet meer geïnterviewd te worden.
2. Vaders zouden niet van wezenlijk belang zijn voor het opvoedingsproces.