Vaderschapsgroei: wens of werkelijkheid

Vaderschapsgroei: wens of werkelijkheid

Productgroep Ouderschapskennis 2014-2
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Vaders staan tegenwoordig volop in de belangstelling. Zij lijken met een inhaalslag, of zelfs zowaar een tegenoffensief, bezig te zijn. De traditionele dominantie van moeders in de opvoeding lijkt de laatste jaren iets te verschuiven. Bekende vaders zoeken de media om verslag te doen van hun ervaringen als vader. Op tv zien wij een bekende pappa als Ali B. zijn zoontje via zijn mobiel toezingen voor het slapengaan. Boeken over 'het nieuwe vaderen' van Kluun, Bastiaan Ragas of Beau van Erven Dorens zijn populair, met veelzeggende titels als 'Help ik heb mijn vrouw zwanger gemaakt', 'Maar je krijgt er wel heel veel voor terug' of'Handboek voor vaders. Hoe te overleven in de jungle van het vaderschap'. De rol van vaders wordt momenteel zowel in het wetenschappelijk als in het maatschappelijk debat volop belicht. Maar over welke vaders hebben we het hier eigenlijk? Welk onderzoek is er naar vaders gedaan? Waar ligt hun kracht in de opvoeding? Hoe voeden ze op? Hoe beleven zij het vader-zijn? In dit verkennende artikel, waar we een grote diversiteit aan vaders zullen aantreffen, gaan we op zoek naar de antwoorden op deze vragen. Ook onderzoeken we de vraag of vaders ondersteuning wensen bij de opvoeding en of de huidige methoden en initiatieven om het vaderschap te versterken hiervoor bruikbaar zijn. Hoe zou een effectieve vaderbegeleiding eruit moeten zien? We beëindigen deze betreding van het nieuwe 'vaderland' met een aantal aanbevelingen en met de vraag of er sprake is van vaderschapsgroei, en zo ja, in welk opzicht.