Vadertje Staat huurt Big Brother in voor veilige jeugdzorg

Vadertje Staat huurt Big Brother in voor veilige jeugdzorg

Productgroep Ouderschapskennis 2007-2
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Nigel Parton (2006). ‘Every Child Matters’: the shift to prevention whilst strengthening protec-tion in children’s services in England. Children and Youth Services, 28: 976-992.
Nigel Parton — hoogleraar Child Care aan de University of Huddersfield — fungeert al sinds jaar en dag als luis in de pels van de Engelse jeugdzorg. In het hier gerecenseerde artikel analyseert hij een beleidsnota van de overheid en uit hij zijn verontrusting over een jeugdzorg die zich meer kenmerkt door zorg voor maatschappelijke orde dan door ondersteuning van ouders. Dé thema’s in de nota zijn: bescherming, controle en preventie. Deze krijgen onder meer gestalte in een elektronisch databestand over alle Engelse kinderen. Het wordt regiogewijs opgezet en is bedoeld voor efficiënte uitwisseling van gegevens tussen professionals en organisaties. Parton ziet verregaande consequenties in het verschiet voor de besrekking tussen kinderen, ouders, professionals en de staat, een inbreuk op vrijheden en rechten van de burger, en grotere macht van professionals op vele gebieden.
Partons analyse van de premissen en consequenties van dit beleid is ook voor ons relevant. Al zijn onderwerpen staan ook hier in de belangstelling, en op 1 januari 2007 is ook hier al begonnen met het elektronische kinddossier.
Maar eerst bespreek ik de nota die Parton aan het denken zette.