Van de redactie

Van de redactie

Productgroep Ouderschapskennis 2009-2
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Toegegeven: dit nummer is te dik. In één avond komt u er niet doorheen. Bovendien is de inhoud rijk en gevarieerd, maar een allegaartje. In de 4 vertaalde artikelen, 6 recensies van artikelen en 10 boekrecensies is geen 'thema' te ontdekken - geen groep bijdragen die over hetzelfde gaan. Wel is er echter een intrigerende rode draad die nagenoeg het hele nummer verbindt: het kennelijk wijdverbreide fenomeen dat het de professionals zijn die op grond van theorie of ideologie bepalen welk probleem een ouder heeft en welke hulp dus nodig is, of hoe je kinderen grootbrengt. Over de hoofden van ouders heen wordt 'ouderschap' ingevuld. Ook de gewone opvoed-praktijk wordt met medewerking van nijvere professionals vormgegeven - en dat komt ouders niet altijd ten goede. (Over kinderen gaat dit tijdschrift niet.)