van de redactie

van de redactie

Productgroep Ouderschapskennis 2013-1
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

van de redactie

Als beginnend maatschappelijk werker die veel met ouders werkte, had ik behoefte aan ordening en maatstaven. Wanneer gaat het nu eigenlijk goed met ouders en kind en wanneer is een probleem zo ernstig dat snel ingegrepen moet worden? Op zich eenvoudige vragen maar het antwoord daarop is niet zo simpel. In de loop van de tijd vond ik, met hulp van senior collega's, houvast aan een paar punten:
Hebben de ouders voldoende steun uit hun netwerk of staan ze er alleen voor? Zijn er voldoende materiële voorwaarden (geld, huisvesting, werk) ? Kunnen de ouders met elkaar samenwerken bij de taken die moeten gebeuren en kunnen ze elkaar daarbij afwisselen? Kunnen ze reflecteren op wat er in het gezin gebeurt en zien ze ook wat daar hun rol in is?

Konden deze vragen onvoldoende positief beantwoord worden dan bestond mijn aandeel erin om samen met de ouders aan deze punten te werken en deze te versterken. Hoe meer factoren ontbraken hoe risicovoller ik de situatie in het gezin beoordeelde.
Groot was dan ook mijn vreugde toen ik, in het werk van Alice van der Pas, het concept Buffers tegenkwam: factoren die de ouderlijke werkvloer beschermen. Ik herkende er mijn werkpunten in, maar dan verfijnd, beter uitgewerkt en theoretisch onderbouwd.
Het kunnen innemen van de metapositie is een van die buffers. En in dit nummer staat deze buffer centraal.
Herman Baartman is vanaf het begin betrokken bij het tijdschrift, als auteur, adviseur en als redactielid. Hij neemt afscheid van het tijdschrift omdat het voor hem tijd is om écht met pensioen te gaan. De redactie gaat zijn bijdragen missen: de zorgvuldige formuleringen, de kritische en afgewogen discussie en natuurlijk vooral zijn brede kennis. Hij was verantwoordelijk voor de rubriek 'tussen Scylla en Charibdis' waarin hij zelf schreef en andere auteurs liet schrijven over de dilemma's in de jeugdzorg. Wij danken Herman zeer voor zijn bijdragen!
De redactie bestaat uit professionals uit de praktijk die voor kortere of langere tijd werk en de redactie 'hobby' combineren. De meeste hebben weinig ervaring met schrijven of redigeren als ze in de redactie komen. Wat hen drijft is het vak, de aandacht voor ouders en ouderschap, de wens om dat verder te onderzoeken en verbeteren. Heb jij dat ook? Meld je dan bij de redactie, mogelijk kan jij ook bijdragen aan dit tijdschrift.