Van de redactie

Van de redactie

Productgroep Ouderschapskennis 2008-2
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Er valt veel te vieren.

In deze jaargang vallen het tienjarig bestaan van Ouderschap & Ouderbegeleiding en het vijfjarig bestaan van het I-nummer. Ook dit nakomertje doet het goed: weer een nummer met informatie over subtiel en minder subtiel uitvoerend werk, een subtiele analyse van onderzoek naar gezinsgeweld, en recensies over subtiele theoretische onderwerpen. We feliciteren onszelf met meer dan vijftig recensenten die u tien jaargangen lang met ruim honderd recensies op de hoogte hebben gehouden van vakliteratuur: hulde aan ieder van hen op de pagina na deze inleiding.