Van de redactie

Van de redactie

Productgroep Ouderschapskennis 2014-3
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De belangrijkste doelstelling van dit tijdschrift is de ontwikkeling van de theorie over ouderschap en de methodiek van ouderbegeleiding. Daarvoor is het nodig om de begrippen uit die theorie ter discussie te stellen, en om praktijkervaringen met elkaar te delen. In dit nummer doen we beide.

Praten met ouders over ouderschap, opvoeden en de steun die zij nodig hebben. Hoe doe je dat? De nieuwe Jeugdwet pleit voor meer aandacht voor wat ouders zelf kunnen en voor een steunend en verbindend netwerk om het gezin heen. Ouders worden in het nieuwe jeugdbeleid getypeerd als regisseur, maar wat hebben ouders nodig om regisseur te kunnen zijn? En wat vraagt dit van hulpverleners. Hoe geef je samenwerking met ouders vorm en help je hen regie te krijgen en houden? Deze vragen kwamen op 16 april 2014 aan de orde tijdens het 2e Landelijk Congres Ouderschapskennis waarvan het programma werd samengesteld in samenwerking met de redactie van dit tijdschrift. De artikelen in dit en het komende nummer geven hiervan een weerslag.