Van de redactie

Van de redactie

Productgroep Ouderschapskennis 2015-1
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Het is half januari 2015. We zitten midden in de overgangsproblemen die de transitie van de (jeugd)zorg naar gemeenten oplevert. Eerste ervaringen: wanneer nu een kind wordt aangemeld moet eerst worden bekeken onder welke gemeente het kind valt en welke contractafspraken we met die gemeente hebben. De eerste vraag is dus niet: wat heeft dit kind en zijn ouders nodig, en hoe gaan we dat vormgeven? En dan heb ik het nog niet over de vraag met welk instrument we de tevredenheid moeten gaan meten, want ook dat wil nog wel eens verschillen.