van de redactie

van de redactie

Productgroep Ouderschapskennis 2008-1
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Het is nooit klaar...

Ouderschap & Ouderbegeleiding bestaat tien jaar. Dat vieren we met een nieuw 'jasje’, de nieuwe huisstijl van kaft en binnenkant en met een congres in het najaar. In nummer 2 van juni aanstaande berichten we daar verder over.
Maar een jubileum nodigt ook uit tot reflectie. In die tien jaar hebben we geen gebrek gehad aan onderwerpen en kopij. En hebben we stukje bij beetje verder gebouwd aan kennis van en ervaring met ouderschap, en hopelijk veel ouderbegeleiders gevoed voor de dagelijkse, vaak weerbarstige, praktijk.
De kennis van ouderschapstheorie is toegenomen. Alice van der Pas heeft daarvoor een solide basis gelegd met negen delen Handboek Methodische Ouderbegeleiding en met haar proefschrift. En we zien dat andere auteurs en wetenschappers verder werken aan de theoretische fundamenten van ouderschap, en ouderbegeleiding als methodiek verder ontwikkelen. We zijn blij dat het nieuwe lectoraat Jeugdzorg en Jeugdbeleid Leiden zich inzet voor de vakbekwaamheid van senior jeugdhulp-verleners. Wij hopen dat ouderschap en ouderbegeleiding een substantieel onderdeel vormt van het curriculum.