Van de redactie

Van de redactie

Productgroep Ouderschapskennis 2006-2
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Een nieuwe formule
Het Internationale nummer van O&O moest de lezer veel vertaalde artikelen gaan bieden, maar in dit nummer vindt u er niet één. Waarom? Omdat artikelen vertalen zeer duur is. Omdat het aanbod van interessante publicaties over ons werk mager is. Omdat artikelen vaak slecht geschreven zijn, te moeilijk of te lang.
De /-redactie besloot daarom tot een andere aanpak: minder artikelen, meer recensies, diepgaander recensies, en niet alleen van boeken maar ook van artikelen. De lezer krijgt dus méér waar voor het abonnementsgeld: een breder en kleurrijker palet aan informatie, geen ellenlange literatuurlijsten meer, kortere artikelen maar met meer diepgang omdat het commentaar van de recensent nuances toevoegt aan het besproken werk.
Het idee van artikelen recenseren is nieuw, en in dit nummer vindt u drie voorbeelden. We denken dat in een recensie de interessante kern van een artikel dat misschien te lang is, saai geschreven of in gespecialiseerd jargon, beter tot zijn recht komt dan in vertaling. En weloverwogen commentaar van de recensent — mits dat niet het zicht op de tekst beneemt — geeft het meerwaarde. De recensent kadert een artikel in, stelt vragen, legt verbanden waar de lezer misschien niet aan dacht, en stelt als collega het artikel persoonlijk aan u voor.