Van de redactie

Van de redactie

Productgroep Ouderschapskennis 2005-2
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Ouderschap & Ouderbegeleiding probeert niet bewust om actueel te zijn, maar keer op keer sluit de inhoud verrassend goed aan bij de actualiteit.
Op dit moment wordt die overheerst door weer een kinderbeschermingsdrama, en door kritiek op gezinsvoogden en de gehele jeugdzorg. Denk echter niet dat Nederland uniek is op dit punt. U vindt in dit nummer beschouwingen over soortgelijke drama’s en soortgelijke kritiek-op-hulpverleners in de Verenigde Staten (de recensie) en in Groot-Brittannië (‘Bladeren’); en een bijdrage over misschien het allerlastigste aspect van kinderbescherming: het contact van biologische ouders met een uit huis geplaatste kind.