Van de redactie

Van de redactie

Productgroep Ouderschapskennis 2004-3
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In dit nummer staan dc volgende zinnen: ‘Geen enkele ouderbegeleiding kent een geëffend pad: steeds weer moeten ouders en ouderbegeleiders een subtiel evenwicht weten te vinden. ... Wie deze uitdaging niet aan wil gaan, houdt zich beter verre van een rol als ouderbegeleider.’ (Goossens) Deze zinnen zijn kenmerkend voor de inhoud van dit hele nummer.